V Dome sv. Anny posvätia nové priestory vybudované vďaka finančnej podpore Švajčiarska a štátneho rozpočtu

03.02.2016

Vo štvrtok, 4.2.2016  sa o 10.00 hodine  v priestoroch Dome sv. Anny na Štúrovej ulici 5 v Starej Ľubovni uskutoční Slávnostná posviacka nových priestorovprístavby, ktoré bude slúžiť najmä mladým ľuďom so zdravotným postihnutím pre rozšírenie ich aktivít,  ale najmä  pre potreby skvalitnenia pracovnej rehabilitácie. Slávnostného otvorenia sa zúčastnia: Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,J.E Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR, Ivan Ivančin, riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR – ako Národného kontaktného bodu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa,  Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov a ďalší hostia.

Hlavným cieľom projektu s názvom:  Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa je zvýšiť  ich nezávislosť deti,  skvalitniť ich život v rodinách a integrovať ich do majoritnej spoločnosti.  Špecifickým cieľom projektu je sprístupniť viacstupňové podporné nástroje pre deti a mladých ľudí so ZP a ich rodiny, ale aj vytvoriť pre nich  funkčnú sieť sociálnych služieb v okrese. Projekt už niekoľko rokov realizuje Gréckokatolícka charita Prešov v úzkej súčinnosti s Úradom vlády SR a Prešovským samosprávnym krajom.   
 
Priebeh projektu ukázal potrebu rozšírenia priestorov v Dome sv. Anny pre vlastnú sebarealizáciu klientov. Na základe žiadosti o použitie rezervy projektu schválenej NKB bola po verejnom obstarávaní prístavba zrealizovaná za menej ako 144 000 EUR. Kompletný projekt, v rámci ktorého sa v uplynulom období podarilo vybudovať denné centrum, rehabilitačné  stredisko pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, prepravnú službu či podporované zamestnávanie a podporované bývanie, bol v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR podporený sumou 1 138 248 eur.  Konkrétne výsledky projektu  znamenajú aj 45 spoločných aktivít so zdravou populáciou počas realizácie projektu, zvýšenie kapacity zariadenia poskytovania sociálnych služieb oproti roku 2010 o 29 klientov na 45 klientov denne vo 2 zmenách, zriadenie prepravnej služby pre ZP, ktorá mesačne  prepraví priemerne 216 osôb. Súčasný počet obsluhovaných klientov je 42 a s poskytovanými službami sú spokojný na 100 %. V rámci projektu vznikla aj chránená dielňa, ktorá umožňuje zamestnanie 4 osôb so ZP. Počas realizácie projektu získalo až 71 zamestnancov zvýšenú kvalifikáciu v sociálnej oblasti, pričom 9 z nich nadobudli skúsenosti aj v zahraničí. Pre 2 osoby so ZP je k dispozícii aj podporované bývanie. Množstvo klientov obslúžených ročne Domom sv. Anny vzrástlo oproti roku 2010 o 401 klientov na 417 klientov.
 
 
Švajčiarskym partnerom projektu je Stiftung Wagerenhof Uster, ktorý má viac než 100-ročné skúsenosti v práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Jeho pomoc  spočívala najmä  v koučingu, supervízii a poradenstve, ale aj v oblasti pracovnej rehabilitácie či odovzdaní skúsenosti a technologických postupov pri zhotovovaní a výrobe produktov pracovnej terapie.
 
Vstup médií na podujatie je voľný.
 
Kontakt pre médiá:
Eduard J. Malatinec; 051/7723970; +421 910 842 032; eduard.malatinec@gkcharita-po.sk; Silvia Popovičová; + 421 910 842 599; popovicova@gkcharita-po.sk ; Tatiana Kmecová; +421 915 984 227; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
 
Úrad vlády SR – odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.swiss-contribution.sk
 
Gréckokatolícka charita Prešov
www.gkcharita-po.sk
 
 
 
 
19991