V dotačnom systéme pre národnostné menšiny je zaregistrovaných viac ako 1900 projektov

19.01.2016

Včera, 18. januára 2016 bolo ukončené podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016. V elektronickom dotačnom systéme bolo zaregistrovaných 804 žiadostí o poskytnutie dotácie na 1911 projektov. Úradu vlády SR bolo doposiaľ písomne doručených 379 žiadostí o poskytnutie dotácie na 879 projektov. Konečné číslo podaných žiadostí bude zrejmé po ich doručení poštou na Úrad vlády SR.

Prijaté projekty resp. žiadosti, ktoré splnia všetky stanovené podmienky, budú predložené v čo možno najkratšom termíne na zasadnutia komisií. Projekty budú posudzovať komisie, ktorých členmi sú prevažne zástupcovia národnostných menšín, odborníci na menšinovú kultúru,  členovia národnostných organizácií, ale aj pedagógovia, vedci a pod. Aj tento rok zasadne 15 komisií  – pre každú národnostnú menšinu jedna, s výnimkou maďarskej národnostnej menšiny, pre ktorú zasadnú komisie dve – a  pätnásta komisia bude posudzovať projekty v rámci podprogramu podpory multikultúrneho a interetnickeho dialógu.  Prvé zasadnutia komisií by mali prebiehať už od polovice februára 2016, posledné by mali ukončiť svoju činnosť približne do 20. marca 2015.

Najvyššia možná suma, o ktorú organizátori rôznych podujatí národnostných menšín mohli tento rok žiadať na jeden projekt aj žiadosť, je 150 000 eur, najnižšia je 500 eur.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016 bola vyhlásená 11. novembra 2015, teda o 8 dní skôr ako predchádzajúci rok.

Tento rok bolo v zmysle výzvy možné sa uchádzať o podporu štátu o týždeň dlhšie - Úrad vlády SR vyšiel týmto žiadateľom v ústrety, aby mali dostatočný čas na prípravu a podanie kvalitných projektov. Aj tento rok je jednou z priorít Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny urýchlenie celého procesu poskytovania dotácií tak, aby sa organizáciám podarilo bez problémov zrealizovať podporené projekty v priebehu roka 2016.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
19892