V Holíči otvoria vďaka nórskym fondom juhovýchodný bastión – priestor pre množstvo kultúrnych a spoločenských aktivít

26.05.2016

Už zajtra, v piatok 27.5.2016 sa o 14.00 hodine uskutoční na zámku v Holíči slávnostné otvorenie Juhovýchodného bastiónového opevnenia, ktorého rekonštrukcia bola podporená z projektu  Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie a z  prostriedkov  Finančného mechanizmu EHP a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Výška projektového grantu predstavuje sumu 640 039 eur.Správcom Programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora rozmanitosti v kultúre je Úrad vlády SR.
 
Juhovýchodný bastión je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky  Holíčsky kaštieľ – jeho  stav  bol od roku 2010  dezolátny.  Revitalizáciou a rekonštrukciou bastiónu dosiahlo  mesto Holíč bezbariérové sprístupnenie ďalšej časti areálu Holíčskeho kaštieľa pre širokú verejnosť a vytvorilo tak možnosť využívať bastión pre kultúrno-spoločenské aktivity mesta. Obnova juhovýchodného bastiónu pozostávala zo štyroch  etáp  - v prvých dvoch išlo hlavne o statické zaistenie stien opevnenia. V tretej etape sa uskutočnil archeologicko-historický výskum  a v poslednej, štvrtej etape sa pracovalo na parkovej úprave, výsadbe stromoradia a vytvorení podmienok pre výstavnú expozíciu.
 
Projekt nadväzoval na už zrealizovanú rekultiváciu a obnovu zámockej vodnej priekopy, ktorá v súčasnosti slúži na obľúbenú atrakciu návštevníkov - člnkovanie sa okolo Holíčskeho kaštieľa. Revitalizáciou juhovýchodného bastiónu sa spriechodnia zámocké vodné valy bez obmedzenia.
 
Do budúcnosti plánuje mesto Holíč využívať bastión pre potreby Mestského múzea a galérie s vybudovanou  vonkajšou  muzeálnou  expozíciou. Bastión  môže slúžiť aj na rôzne sympóziá, výstavy a pod.Už počas tohoročnej turistickej sezóny je v zrekonštruovanom juhovýchodnom bastióne inštalovaná expozícia s názvom Holíčski panovníci, ktorá mapuje panovníkov na Holíčskom panstve od 13.storočia.
 
Kontakt pre médiá:
Ing. Katarína Turečková;Mesto Holíč;katarina.tureckova@holic.sk; +421 34 321 05 80;+421 918 907 552

Mesto Holíč
www.holic.sk
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
20553