V oblasti BOZP musíme viac dbať na prevenciu

11.05.2015

Napriek tomu, že počet pracovných úrazov na Slovensku klesá, Slovensko má v tejto oblasti stále rezervy a úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podľa slov predsedu vlády SR Roberta Fica potrebné aj naďalej zlepšovať.

Pri príležitosti Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov sa dnes v Bratislave uskutočnila pietna spomienka na zamestnancov, ktorí v uplynulom roku zomreli pri práci alebo na následky chorôb z povolania.

Štatistiky pracovných úrazov sa na Slovensku zlepšujú. V roku 2014 bolo evidovaných 146 pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, oproti roku 2013 je to pokles takmer 6 %. Na následky pracovného úrazu vlani zomrelo 39 osôb, čo je o 26 ľudí menej ako rok predtým. Napriek tomu sú pracovné úrazy vo svete najčastejšou príčinou úmrtia spojeného s prácou. „Vzdávam úctu a hlboko sa skláňam pred tými, ktorí sa zranili alebo stratili svoje životy pri práci. Osobitne vyslovujem úprimnú ľútosť tým, ktorí v práci stratili svojich najbližších,“ povedal premiér Robert Fico.

Predseda vlády ocenil podiel odborov v činnosti zameriavajúcej sa na zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. „Vážime si podnikateľov, ktorí rešpektujú pracovno-právne povinnosti a ochraňujú zamestnancov pred pracovnými úrazmi,“ dodal.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je spoločnou záležitosťou tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov a obe skupiny si musia uvedomovať dôležitosť dodržiavania právnych predpisov súvisiacich s bezpečnosťou na pracovisku. Ako uviedol predseda vlády SR Robert Fico, podporovať musíme aj preventívnu činnosť a prijímanie účinných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Svetový deň prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov si na Slovensku pripomíname od roku 2003. Jeho hlavným odkazom je pripomenutie si významu bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci ako jedného zo základných predpokladov, ktorý ovplyvňuje dôstojné pracovné podmienky a kvalitu pracovného života. V roku 2015 sa pozornosť v tejto oblasti zameriava predovšetkým na vytváranie globálnej kultúry preventívnej bezpečnosti vnútroštátnymi orgánmi, odbormi a organizáciami zamestnávateľov nielen pietnymi zhromaždeniami, ale aj usporadúvaním rôznorodých informačných kampaní.

Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica počas pietnej pri príležitosti Svetového dňa prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania17672