V pondelok na Úrade vlády SR 1. kolo kolektívneho vyjednávania

16.11.2017

V pondelok 20.novembra 2017 sa o 14.00 hodine v Zrkadlovej sále  Úradu vlády SR  uskutoční  prvé kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018.
 
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 8.novembra 2017  poverila za štát vyjednávačov pre uvedené kolektívne zmluvy Tatianu Janečkovú, generálnu tajomníčku služobného úradu Úradu vlády SR, ktorá bude zároveň kolektívne vyjednávanie viesť, Ondreja Varačku, generálneho tajomníka služobného úradu  Ministerstva vnútra SR,  Radka Kuruca, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR, Branislava Ondruša, štátneho tajomníka  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Petra Krajňáka, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Stanislava Špánika, štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR. 
 
Za Konfederáciu odborových zväzov sú oprávnení rokovať a uzatvoriť kolektívne zmluvy: viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, predseda OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek, predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay, predsedníčka SOZ verejnej správy Mária Mayerová, predseda OZ polície v SR Marián Magdoško, predsedníčka SOZ zamestnancov obrany Mária Huszlicsková, predsedníčka OZ justície v SR Ingrid Vrkočová, predseda OZ Zboru väzenskej a justičnej stráže Ivan Caban,  predsedníčka OZ pracovníkov SAV Daniela Illéšová, predsedníčka Integrovaného OZ Marta Brodzianska a podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22947