Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

V Trenčianskom kraji sa bude aktívne diskutovať o zachovaní a propagácii kultúrneho dedičstva

14.02.2018

Rok 2018 je vyhlásený za rok Európskeho kultúrneho dedičstva – v rámci programu Interreg – Stredná Európa, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa aj na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je zachovanie aj zhodnotenie  nášho kultúrneho dedičstva.  Do projektu ARTISTIC – Zhodnotenie nehmotného kultúrneho dedičstva pre miestny udržateľný rozvoj  v regiónoch Strednej Európy je zapojená ako partner aj  Trenčianska regionálna komora SOPK, ktorá už zajtra, vo štvrtok 15.februára 2018 o 10:00 hodine v Kaviarni Štefánik, Hviezdoslavova 16, Trenčín, organizuje neformálne stretnutie zástupcov inštitúcií, ktoré aktívne pôsobia v  oblasti zachovania  propagácie kultúrneho dedičstva v Trenčianskom kraji a okolí.  Pozvanie prijali Žaneta Matúšová, riaditeľka Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne,  Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčin region,  Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea,  Peter Pastier, riaditeľ Hradu Beckov a ďalší. Na stretnutí si formou diskusie budú môcť zúčastnení vymieňať  skúsenosti a informácie, ktoré by mohli napomôcť k rozšíreniu vzájomnej budúcej, a najmä efektívnej spolupráce.
 
Cieľom projektu, do ktorého  je zapojených 12 partnerov v celkovo 8 krajinách: Slovensko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko a Česká republika, je podporovať všetkých aktérov rozvoja kultúry a starostlivosti o nehmotné kultúrne dedičstvo, valorizovať nehmotné kultúrne dedičstvo a hľadať riešenia, ako udržať miestne projekty.  Tie navyše bojujú s nedostatočným verejným  financovaním. Okrem toho chýbajú systematické prístupy k uznávaniu, riadeniu a hodnoteniu nových skúseností v tejto oblasti. Cieľom projektu ARTISTIC je zlepšiť spoluprácu medzi kultúrnymi subjektmi, občanmi a finančnými operátormi. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť ARTISTIC vytvorí stratégiu s nástrojmi a službami. Projekt vytvorí synergie z hľadiska obsahu a finančného hľadiska, pričom sa zameria najmä na možnosti znižovania objemu investícií.  V rámci projektu sa doposiaľ podarilo identifikovať miestnych kultúrnych operátorov, ktorí boli oslovení formou rozhovorov a dotazníkových prieskumov,  čo sa stalo východiskom pre definovanie stratégie k zhodnoteniu a udržateľnosti nehmotných kultúrnych zdrojov.
 
Kontakt pre médiá: 
Tatiana Kmecová,
tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 Ľubica Žovincová, zovincova@sopk.sk; +421 905 934 824
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
 
Trenčianska regionálna komora SOPK
www.tn.sopk.sk
 
 
 
 
23231