V Trenčíne o crowdfundingu a jeho využití v oblasti kultúrneho dedičstva

19.02.2019

Trenčianska regionálna komora SOPK, organizuje v utorok 26. februára 2019  od 10:00 hodiny v budove Trenčianskej regionálnej komory SOPK na Jilemnického ulici v Trenčíne workshop Crowdfunding nielen ako finančný nástroj.

Workshop je organizovaný v rámci projektu ARTISTIC, ktorý je financovaný z programu Interreg Central Europe https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.htmla ktorého cieľom je okrem iného hľadať nové možnosti a modely podpory nehmotného kultúrneho dedičstva. Záujemcovia o túto témunajmä regionálni aktéri kultúrnych a osvetových činností -sa dozvedia,  čo je crowdfunding, ako je možné využiť crowdfunding pri napĺňaní verejných stratégií a záujmov, pri nakladaní s verejnými financiami a pod. Zaznejú tiež príklady projektov crowdfundingovej platformy zameranej na verejnoprospešné projekty, ako aj informácie o výzve na predkladanie žiadostí k zapojeniu sa do tréningov na podporu aktivít v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva.

Témou využitia crowdfundingu ako inovatívneho spôsobu získavania finančných prostriedkov na realizáciu projektov, podnikateľských či neziskových aktivít, ale aj ako možnosti budovania komunity, prostredníctvom ktorej sa dajú získať užitočné informácie o trhu a nových zákazníkoch, sa zaoberá projekt  CROWD-FUND-PORT realizovaný v programe  Interreg CENTRAL EUROPE (http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CROWD-FUND-PORT.html). Slovenským partnerom projektu je Creative Industry Forum, ktorébude na workshope prezentovaťpoznatky a skúsenosti z oblasti crowdfundingu práve so zameraním na oblasť kultúrneho dedičstva. 

Záujemcovia o podujatie môžu kontaktovať Trenčiansku regionálnu komoru SOPK na telefónnych číslach: +421 32 6525285; +421 905 934 824.

Účasť médií na podujatí je voľná.

Kontakty:  Ľubica Žovincová; Trenčianska regionálna komora SOPK; zovincova@sopk.sk 
tel: +421 32 6525285; +421 905 934 824; www.sopk.sk; Slavomíra Salajová, 
Creative Industry Forum, ciforum@ciforum.sk, https://crowdfunding.ciforum.sk/;

Tatiana Kmecová; Úrad vlády SR; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227.

Národným kontaktným bodom programu Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý je
 spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj, je Úrad vlády SR.


Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.skwww.centraleurope.vlada.gov.sk 

Slovenská obchodná a priemyselná komora
www.sopk.sk
26320