Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

V Zrkadlovej sieni prebieha diskusia o národnostnej a kultúrne identite nielen príslušníkov národnostných menšín

17.10.2014

16.20 hod
Naše národnostné tradície sú niečím, čo obohacuje nielen nás, ale aj naše okolie a prezentuje to, čo práve to okolie nemá, ale ľudia to majú radi,“ – povedal v úvodnej časti diskusie na podujatí Hľadanie koreňov Jozef Kľačka, predstaviteľ chorvátskej národnostnej menšiny  a vystihol tým podstatu uznávania hodnôt rozmanitosti v každej vyspelej krajine sveta. 

Diskusné fórum o hľadaní kultúrnej a etnickej identity nielen v seniorskom veku v kontexte medzigeneračného dialógu sa v zaplnenej Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave  začalo o 13.30 hod blokom, v ktorom osem osobností kultúrneho a spoločenského života ôsmich národnostných menšín predstavilo svoju históriu, špecifiká, ale aj svoj terajší život na území Slovenska. Spoločným menovateľom ich vystúpení bola vzájomná tolerancia a konštatovanie, že národnostné menšiny sa môžu realizovať v rámci kultúrnych, vzdelávacích, poznávacích aktivít, že môžu používať a rozvíjať svoj jazyk, a to aj vďaka pomoci štátu.
Štát každoročne podporuje aktivity predstaviteľov národnostných menšín prostredníctvom programu Kultúra národnostných menšín, ktorého gestorom je Úrad vlády SR.

Som veľmi rada, že môžeme podporovať aj také podujatia, akým je dnešné diskusné fórum. Kultúra  tvorí vnútorný základ spoločnosti, ktorý ju určuje hodnotovo a spoluvytvára jej jedinečnú národnú, národnostnú či miestnu identitu. V tomto kontexte vidíme potrebu podpory aktivít národnostných menšín žijúcich na území Slovenska, ktoré významnou mierou prispievajú k formovaniu a rozvoju kultúrnej rozmanitosti ako tradičnej neoddeliteľnej súčasti rozvoja slovenskej spoločnosti, “ povedala v úvodnom príhovore Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny.

Aby nezostalo pri slovách – na podujatí organizovanom Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny už vystúpili aj  umelecké národnostné súbory: Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka ukrajinskej národnostnej menšiny a  Singende Omas aleboSpievajúce staré mamy  nemeckej národnostnej menšiny. Po nich  diskusia pokračuje druhou časťou, v ktorej  prítomní hovoria aj o pohľade obyvateľov Bratislavy, nositeľov a prijímateľov multikultúrnych hodnôta tradícií na spolužitie predstaviteľov rôznych národnostných menšín, ako aj o tom, ako národnostná identita ovplyvňuje životné príbehy konkrétnych ľudí.  

V kultúrnom programe sa pred ukončením diskusného fóra predstavia  aj  ďalšie telesá: skupina Čunovski bećari chorvátskej národnostnej menšiny a Tanečná skupina Veselje bulharskej národnostnej menšiny.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR

V Zrkadlovej sieni prebieha diskusia o národnostnej a kultúrne identite nielen príslušníkov národnostných menšín

Späť na fotogalériu
 

16198