V4 2019SUMMIT V4 + JAPONSKO


Vo štvrtok 25. apríla 2019 navštívi Bratislavu japonský premiér Shinzo Abe, ktorý sa zúčastní na summite krajín Vyšehradskej štvorky.
 
Japonský premiér sa najskôr stretne s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na Bratislavskom hrade. Hovoriť budú o vzájomných slovensko-japonských vzťahoch.
 
Shinzo Abe sa následne zúčastní na summite predsedov vlád krajín V4 + Japonsko.

Fotografie a videá zo stretnutia si môžete stiahnuť na týchto odkazoch. Fotografie, prosím, označte zdrojom: Úrad vlády SR.

DOWNLOAD PHOTO
DOWNLOAD VIDEO
 

AKREDITÁCIA PRE MÉDIÁ

Na mediálne pokrývanie bilaterálneho stretnutia japonského premiéra s Petrom Pellegrinim a summitu V4 + Japonsko je nevyhnutná akreditácia prostredníctvom online formulára.  Bez platnej akreditácie nebude možné podujatie mediálne monitorovať.

Posledný možný termín na odoslanie formulára bol 16. apríl 2019, akreditácia je uzatvorená.

 

Program podujatia

Bratislavský hrad
 
Príchod akreditovaných novinárov na Bratislavský hrad je do 8.00 h!

 
09.00 h
nádvorie
fototermín, POOL 1             
príchod predsedu vlády Japonska, privítanie predsedom vlády SR
 
09.05 h
Sála federácie
fototermín, POOL 2
podanie rúk - predseda vlády SR Peter Pellegrini a japonský premiér Shinzo Abe
 
09.10 h
Zrkadlová sála
fototermín, POOL 2             
bilaterálne rokovanie predsedu vlády SR a predsedu vlády Japonska
 
09.55 h
Sála federácie
tlačové vyhlásenie predsedu vlády SR a predsedu vlády Japonska
POOL 2
simultánne tlmočenie do japonského, slovenského jazyka a anglického jazyka
 
10.10 h
nádvorie
fototermín, POOL 1                       
príchod predstaviteľov krajín V4, privítanie predsedom vlády SR
 
10.20 h
Sála federácie
family photo V4 + Japonsko
fototermín  POOL 2
 
10.25 h
reprezentačné priestory severného krídla
rokovanie V4 + Japonsko
fototermín len pre oficiálnych fotografov
 
11.30 h
Rytierska sála
tlačové vyhlásenia predstaviteľov krajín V4 a Japonska
simultánne tlmočenie do anglického jazyka a národných jazykov

V4 + Japan SUMMIT

The Prime Minister of Japan Shinzo Abe is going to visit Bratislava on 25th April 2019. He will participate at the V4 Summit.
 
Shinzo Abe will meet with the Prime Minister Peter Pellegrini at the Bratislava Castle. Slovak - Japanese relations will be the main topics of their bilateral meeting.
 
Subsequently, Prime Ministers of V4 Group will hold a Summit at the Bratislava Castle attended by the Prime Minister of Japan as well.

Here you can download photo and video footage from the meeting.
Copyright: The Government Office of the Slovak Republic

DOWNLOAD PHOTO
DOWNLOAD VIDEO
 

MEDIA ACCREDITATION

The visit of the Prime Minister of Japan and V4 Summit at Bratislava Castle is subject to accreditation via online accreditation form below. Please note, that without an accreditation the media coverage of the meeting WILL NOT BE POSSIBLE.

Accreditation submission deadline: 16 April 2019. Accreditation closed.
 

V4 + Japan Meeting - Programme


ARRIVAL OF THE ACCREDITATED MEDIA TO THE BRATISLAVA CASTLE IS TILL 8.00 AM

09.00 h

courtyard
photo opportunity  POOL 1           
arrival of the Prime Minister of Japan, welcome by the prime minister
 
09.05 h
Hall of Federation
photo opportunity POOL 2
handshake - the Slovak and Japanese PMs
 
09.10 h
Mirror Hall
photo opportunity POOL 2
bilateral meeting of the Slovak and Japanese PMs
 
09.55 h
Hall of Federation
press statements of Slovak and Japanese Prime Ministers  
POOL 2
simultaneous interpretation to Slovak, Japanese and English language
 
10.10 h
courtyard       
photo opportunity  POOL 1           
arrivals of the Prime Ministers of V4 Group, welcome by the Slovak Prime Minister
 
10.20 h
Hall of Federation
family photo V4 + Japan POOL 2
 
10.25 h
Representative Premises of the Bratislava Castle
V4 + Japan plenary meeting
photo opportunity for the oficial photographers ONLY
 
11.30 h
Knight Hall
press statements V4 + Japan
simultaneous interpretation to English and national languages
Akreditácia uzavretá / Accreditation closed
25793

Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2019