V4 2019SUMMIT V4 + Nemecko


Vo štvrtok 7. februára 2019 navštívi Bratislavu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Na pozvanie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa zúčastní na summite krajín Vyšehradskej štvorky.
 
Na úvod svojej návštevy sa Angela Merkelová stretne s premiérom Petrom Pellegrinim na Bratislavskom hrade. Hovoriť budú o vzájomných slovensko-nemeckých vzťahoch, ale aj o aktuálnej situácii v Európskej únii.
 
Následne sa nemecká kancelárka Angela Merkelová zúčastní na summite predsedov vlád krajín V4. Hlavnou témou tohto rozšíreného formátu bude predovšetkým príprava nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 - 2027, nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu či budúcnosť EÚ.  Premiéri V4 si spolu s Angelou Merkelovou pripomenú 30. výročie politických zmien v strednej Európe.  
 
 

AKREDITÁCIA PRE MÉDIÁ

 Na mediálne pokrývanie bilaterálneho stretnutia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s Petrom Pellegrinim a summitu V4 + Nemecko je nevyhnutná akreditácia prostredníctvom online formulára.  Bez platnej akreditácie nebude možné podujatie mediálne monitorovať.

Posledný možný termín na odoslanie formulára bol 3. február 2019, akreditácia je ukončená.

PROGRAM PODUJATIA

Bratislavský hrad
 
11.00 h
nádvorie
fototermín, POOL 1             
príchod nemeckej kancelárky, privítanie predsedom vlády SR
Upozornenie: fototermín sa uskutoční na nádvorí Bratislavského hradu, vzhľadom na chladné počasie odporúčame novinárom vhodné oblečenie.
 
11.02 h
Sála federácie
fototermín, POOL 2
podanie rúk - predseda vlády SR Peter Pellegrini a nemecká kancelárka Angela Merkelová
 
11.05 h
Porcelánový salónik
fototermín, POOL 2             
rokovanie predsedu vlády SR a nemeckej kancelárky
 
11.45 h
Sála federácie
tlačové vyhlásenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej,
fototermín, POOL 2
simultánne tlmočenie do nemeckého a slovenského jazyka
 
12.00 h
nádvorie
fototermín, POOL 1                       
príchod predsedov vlád krajín V4, privítanie predsedom vlády SR
Upozornenie: fototermín sa uskutoční na nádvorí Bratislavského hradu, vzhľadom na chladné počasie odporúčame novinárom vhodné oblečenie.
 
12.15 h
Sála federácie
family photo
fototermín  POOL 2
 
13.35 h
Rytierska sála
tlačová konferencia predsedov vlád krajín V4 a nemeckej kancelárky
simultánne tlmočenie do národných jazykov
 
14.20 h
reprezentačné priestory Severného krídla
stretnutie predsedov vlád krajín V4 - fototermín len pre oficiálnych fotografofov
-------------------------------------------------------

V4 + Germany SUMMIT

The German Chancellor Angela Merkel is going to visit Bratislava on 7th February 2019. She will participate at the V4 Summit at the invitation of the Prime Minister of the Slovak Republic Peter Pellegrini.
 
At the beginning of Chancellor Angela Merkel´s visit she will meet with the Prime Minister Peter Pellegrini at the Bratislava Castle. Slovak - German relation and current challenges of the European Union will be the main topics of their bilateral meeting.
 
Subsequently, Prime Ministers of V4 Group will hold a Summit at the Bratislava Castle attended by the German Chancellor as well. Main topics of the V4 plus Germany Summit will be the Multiannual Financial Framework (MFF), the upcoming elections to the European Parliament or future of the European Union. Prime Ministers of V4 Group and the German Chancellor will reflect on the political changes in Central Europe happening 30 years ago.
 

MEDIA ACCREDITATION

The visit of German Chancellor Angela Merkel and V4 Summit at Bratislava Castle is subject to accreditation via online accreditation form below. Please note, that without an accreditation the media coverage of the meeting WILL NOT BE POSSIBLE.

Accreditation submission deadline: 3 February 2019 - accreditation closed.

PROGRAMME OF THE MEETINGS

Bratislava Castle
 
11.00 h
courtyard
photo opportunity  POOL 1           
arrival of the German Chancellor, welcome by the prime minister
NOTE: photo opportunity will take place in the courtyard of the Bratislava Castle. Due to the cold weather we strongly recommend appropriate clothing.
 
11.02 h
Hall of Federation
photo opportunity POOL 2
handshake - the Slovak PM and the German Chancellor
 
11.05 h
Porcelain Room
photo opportunity POOL 2
bilateral meeting of the Slovak Prime Minister and the German Chancellor
 
11.45 h
Hall of Federation
press statement of the Slovak Prime Minister and the German Chancellor  POOL 2
simultaneous interpretation to Slovak and German language
 
12.00 h
courtyard       
photo opportunity  POOL 1           
arrivals of the Prime Ministers of V4 Group, welcome by the prime minister
NOTE: photo opportunity will take place in the courtyard of the Bratislava Castle. Due to the cold weather we strongly recommend appropriate clothing.
 
12.15 h
Hall of Federation
family photo POOL 2
 
13.35 h
Knight Hall
press conference of the Prime Ministers of V4 Group and the German Chancellor
simultaneous interpretation to national languages
 
14.20 h
Representatives Rooms of the Bratislava Castle
meeting of the Prime Ministers of V4 Group
photo opportunity for the oficial photographers ONLY
----------------------------------------------------------------------------
Akreditácia ukončená / Accreditation closed
25793

Dátum poslednej aktualizácie: 23.01.2019