Vďaka flexibilite Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce úradu vlády projekty napĺňajú svoje ciele

17.04.2015

Včerajšie Výročné stretnutie delegácie zástupcov Švajčiarska v Košiciach, ktorého sa zúčastnil  J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR, vysokí predstavitelia Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu a Kancelárie Švajčiarskeho Príspevku, ako aj zástupcovia Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu, komplexne hodnotilo priebeh a stav implementácie všetkých projektov podporených Švajčiarskom a  bolo vyvrcholením celotýždňového monitoringu hostí priamo na mieste realizácie vybraných projektov, ktoré stoja tesne pred ukončením.
 
Realizácia Programu je uspokojivá a v súčasnosti nie sú evidované žiadne ohrozené projekty z pohľadu dosiahnutia plánových výsledkov,“ skonštatoval riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR Ivan Ivančin, ako aj zástupcovia Švajčiarskej konfederácie. Delegácia sa zhodla na potrebných krokoch pre zvýšenie možnosti vyčerpania Príspevku Švajčiarskej konfederácie, určeného pre SR v súvislosti s posilnením CHF oproti EURO v januári 2015 v súlade s pôvodnými cieľmi projektov s možným zvýšením pridanej hodnoty poskytnutých verejných prostriedkov.
 
Tento rok je v rámci realizácie projektov, ktoré podporuje Švajčiarsky finančný mechanizmus, kľúčovým.Z 19 individuálnych projektov má 8 z nich naplánované ukončenie realizácie (podpora cca 26 mil.eur), z toho 6 na východnom Slovensku. Zároveň v rámci 6 projektov bude dokončená väčšina stavebných prác budovania verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd pre 8 obcí. V rámci napĺňania jedného z cieľov Programu, a síce vyrovnávania regionálnych rozdielov na území Slovenska,  je práve v prospech projektov na východnom Slovensku určených viac ako 40% finančných prostriedkov z celkovej podpory takmer 59 miliónov eur.
 
Celotýždňový monitoring odštartovala delegácia hostí pondelkovou návštevou špecializovaného výcvikového centra služobných psov a psovodov v areáli Strednej odbornej školy Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi,  ktoré môže začať fungovať už koncom tohto leta.  O reálnej podpore duálneho vzdelávania sa hostia presvedčili v utorok, kedy si prezreli duálne pracoviská v podniku Slovnaft, a.s. a navštívili SOŠ Chemickú vo Vrakuni.
 
Monitoring projektov na východnom Slovensku odštartovalo v stredu slávnostné otvorenie DSS - SČK územný spolok Košice spojené s prehliadkou  novovybudovaných alebo zrekonštruovaných  priestorov, v ktorých je možné poskytovať klientom s najťažším stupňom  postihnutia špičkové služby zlepšujúce ich zdravotný a mentálny stav. Ďalším podporeným projektom sa obci Zemplínske Hámre podarilo vybudovať unikátne múzeum s expozíciami dokumentujúcimi bohatú priemyselnú výrobu v obci, čím sa podporí cestovný ruch v tejto oblasti a zachová sa tradícia a história obce pre súčasnú aj budúce generácie.
 
Podobné ciele má aj obec Ulič, ktorá môže prilákať návštevníkov  napríklad Minigalériou drevených kostolíkov.  Tvorí ju 8 replík pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámov, ktoré stoja alebo v minulosti stáli v Uličskej a Ublianskej doline a ktoré vytvorili  v miestnej Chránenej dielni v mierke 1:10. Delegácia hostí pokračovala prehliadkou expozície drevených sôch v historickom parku, realizovanej v rámci zámeru pod názvom História spod Polonín oživená v starom dreve. Osadenie drevených plastík oživilo a originálnym spôsobom spropagovalo územie, sochy stvárňujú zaujímavé osobnosti regiónu, staré legendy, oživujú známe miesta, pripomínajú historické udalosti regiónu. Cieľom projektu bolo tiež oživiť staré vymierajúce remeslo – rezbárstvo. V parku bolo osadených 12 sôch s informačnými tabuľami, 5 z nich za prispenia Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Projekt zahŕňa aj revitalizáciu minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny, dobudovanie infraštruktúry v Karpatských bukových pralesoch v   lokalite Stužica, oživenienajstaršej zachovalej cesty na Hornom Zemplíne, známu ako Porta Rusica, skvalitnenie a doplnenie infraštruktúry cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica – Inovce, ktorý prezentuje drevené cerkvi a a spája ich s prírodným dedičstvom dvoch veľkoplošných chránených území: NP Poloniny a CHKO Vihorlat, ako aj vytvorenie informačných tabúľ a oddychových miest pre návštevníkov a miestnych ľudí v okolí obce Ubľa, či zlepšenie podmienok vidieckeho turizmu v doline Ruského potoka v NP Poloniny.
 
 
O tom, že projekty podporené Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce úradu vlády prinášajú ľuďom skutočný úžitok, sa delegácia hostí presvedčila aj v Dlhom nad Cirochou. Už v máji totiž obec vďaka finančnému príspevku Švajčiarskej konfederácie môže spustiť do skúšobnej prevádzky kapacitne rozšírenú čistiareň odpadových vôd, kde budú čistené odpadové vody od cca 3100 obyvateľov obce Dlhé nad Cirochou a susediacej obce Modra nad Cirochou.
 
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
Vďaka flexibilite Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce úradu vlády projekty napĺňajú svoje ciele

Späť na fotogalériu
 

17475