Vďaka fondom EHP môžu turisti v novej sezóne vidieť hornú časť hradu Devín

04.05.2017

Aj ďalší projekt podporený z Grantov EHP, nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR hlási úspešné ukončenie.  Projekt Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti  bol podporený sumou takmer 400 000 eur. Záverečná konferencia k ukončeniu projektu sa uskutoční zajtra, v piatok 5.mája 2017 od 9:00 hod. v Kongresovej sále hotela Hradná brána pri Národnej kultúrnej pamiatke Hrad Devín. Súčasťou prezentácie projektu bude aj prehliadka priestorov horného hradu a novej expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala, ako aj  tlačová konferencia – o 10:45 na hornej terase horného hradu.
 
Za Úrad vlády SR, ako Národný kontaktný programu spolupráce  s Nórskom a krajinami EHP, sa podujatia zúčastní riaditeľ odboru grantov EHP a Nórska Jaroslav Mojžiš.
 
Projekt realizovalo hlavné mesto SR Bratislava v úzkej súčinnosti s Múzeom mesta Bratislavy, Generálnym investorom Bratislavy, Archeologickým ústavom SAV, Ústav vied o Zemi SAV, Prírodovedeckou fakultou a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského Bratislava a Mestským ústavom ochrany pamiatok.
 
Cieľom projektu bolo najmä  sprístupniť verejnosti hornú časť hradu Devín s expozíciou v jaskynných priestoroch, ktoré sú uzavreté od roku 2008. Uzavretie horného hradu bolo spôsobené vznikom trhliny v hradbovom múre nad kamenným prístupovým schodiskom.
Z dôvodu odľahčenia tlaku zeminy na poškodenú hradbu a realizácie jej opravy bolo rozhodnuté vyťažiť zeminu až na skalné podložie a zrealizovať archeologický výskum.  Jeho najdôležitejším prínosom je odkrytie základov obrannej veže s britom z 13. – zač. 14. storočia, ktoré sa tu zachovali napriek viacerým deštrukčným aktivitám (explóziám) na hornom hrade (r. 1809, 1896, 1921). Základy veže tak predstavujú najstaršiu stredovekú stavebnú fázu, ktorú sa podarilo doložiť.
 
V rámci projektu boli realizované rekonštrukčné práce spočívajúce v pamiatkovej obnove hradobných konštrukcií národnej kultúrnej pamiatky. Stredná a horná terasa boli zasypané a architektúry odkryté pri archeologickom výskume boli nadmurované. Medzi strednou terasou a dolnou časťou hornej terasy bolo osadené kovové konzolové schodisko. Dolná časť hornej terasy bola  taktiež dosypaná do požadovanej výšky a vydláždená. Na najvyššej terase horného hradu nad cisternou bolo osadené nové zábradlie a madlá.
 
V expozícii v jaskynných priestoroch horného hradu bola osadená nová kovová roštová podlaha a vykonané ďalšie úpravy priestoru, v ktorom je nainštalovaná expozícia o histórii hradu Devín v
13. – 20. storočí, doplnená o geologickú históriu brala. Archeologické nálezy z obdobia stredoveku tak mohli byť doplnené o unikátnu prezentáciu zvyškov mora z obdobia treťohôr, ktoré sa tu zachovali v podobe morského piesku s príslušnou faunou a tiež pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny v devínskom skalnom brale. Novootvorená expozícia je doplnená sprievodnými odbornými textami v slovenskom a anglickom jazyku.
 
Horný hrad a expozícia sú verejnosti sprístupnené od 6.5.2017.
 
Kontakt pre médiá:
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
 
22198