Vďaka nórskym grantom má Bratislava ďalší bezpečný ženský dom

03.02.2016

Vo štvrtok, 4.2.2016 sa o 10.30 hodine v priestoroch Krízového centra občianskeho združenia Brána do života  na  Medveďovej ulici č. 4   v Bratislave  uskutoční slávnostné otvorenie nového  bezpečného ženského domu, ktorý sa podarilo zriadiť  v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie - správcom programu je Úrad vlády SR.  Podujatie je spojenéstlačovou konferenciou, ktorej súčasťou bude aj odovzdanie zbierky zamestnancov úradu vlády pre klientky bezpečného ženského domu a ich deti.  
 
Vznik nového útočiska pre obete rodovo podmieneného násilia bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR vo výške 641 007 eur. Prijímateľ projektu -o.z. Domov – Dúha a jeho partneri spolufinancovali projekt vo výške 75 806 eur.  Na slávnostnom otvorení bezpečného ženského domu sa zúčastní aj J.E.Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR, Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, Gabriella Németh, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja a ďalší hostia. 
 
Bratislavský samosprávny kraj,ako jeden z partnerov projektu,  poskytol a zrekonštruoval budovu na mieste, ktoré musí byť z hľadiska bezpečnosti klientiek a ich detí, ako aj z hľadiska dodržiavania najvyšších európskych štandardov, utajené.  Okrem ubytovania  budú môcť  ženy, obete násilia a ich deti, využívať aj odborné  podporné služby, napríklad: sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, krízová intervencia, psychoterapia a diagnostika, prevencia. Prvé klientky sa do nového bezpečného ženského domu  nasťahujú  vzápätí po jeho slávnostnom otvorení.
 
Súbežne so zriaďovaním nového bezpečného ženského domu zabezpečuje ďalší z partnerov projektu – o.z. Brána do života, v priestoroch ktorého sa uskutoční aj tlačová konferencia -skvalitnenie bytového štandardu obytných jednotiek v už existujúcom bezpečnom ženskom dome v Bratislave - Petržalke, ako aj odborné poskytovanie služieb, aby zvýšil percento napĺňania minimálnych európskych štandard na viac ako 75%.  Aktuálne  teda v Bratislave už dva bezpečné ženské domy poskytnú celkovo 18 rodinných miest pre ženy a ich deti, čo znamená ubytovanie  a poskytovanie podporných služieb 36 ženám a ich deťom ročne.  Vďaka projektu sa tiež vytvorilo  sedem nových pracovných miest.
 
Projekt má aj nórskeho nefinančného partnera Krízové centrum Glåmdal. Činnosť obidvoch občianskych združení: Domov Dúha a Brána do života  je podporená aj z dotácie z rezervy predsedu vlády SR vo výške spolu 6 000 eur.
 
Kontakt pre médiá:  Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
OZ Domov – Dúha
OZ Brána do života
 
19990