Vďaka švajčiarsko-slovenskej spolupráci úradu vlády pribudne nové komunitné centrum

09.02.2015

V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce medzi Úradom vlády SR a Švajčiarskou konfederáciou a implementácie projektov Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite sa dňa 10. februára 2015 v čase od 14.30 do 15.30 hod. uskutoční slávnostné otvorenie novej budovy komunitného centra v priestoroch bývalej požiarnej zbrojnice obce Veľká Ida pri Košiciach,  prevádzkovaného občianskym združením ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj.

Projekt Rozvíjame komunity je realizovaný neziskovou organizáciou Člověk v tísni Slovensko   už v  piatich lokalitách Prešovského kraja  a projekt Komunita na ceste k prosperite občianskym združením ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v desiatich vybraných lokalitách na východnom Slovensku. Komunitné centrá sú nenahraditeľné najmä v rámci služieb predškolského vzdelávania, mentorského programu, kariérneho a pracovného poradenstva, vzdelávacích aktivít, programu bývania a ďalších podporných služieb. Často sú aj  nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu.

Pri príležitosti prezentácie príkladov dobrej praxe v oblasti komunitného rozvoja prostredníctvom prevádzky komunitných centier vo vybraných lokalitách Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa v stredu, 11. februára2015 od 9:00 do 16:00 hod v priestoroch Okresného úradu Prešov uskutoční aj záverečná konferencia k projektom Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite podporovaných z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.  Podrobný program konferencie  posielame v pozvánke v prílohe e-mailu.

Na konferencii sa prijímatelia podelia o  dlhoročné skúsenosti pri poskytovaní osvedčených a klientmi žiadaných služieb.
 
Úrad vlády SR
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
 
 
 
17006