Vedenie Úradu vlády SR

Vedúci Úradu vlády SR

Ing. Július Jakab
 

 


 

Generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády SR

Mgr. Ing. Tatiana Janečková


Životopis

Narodená
30.5.1975, Bratislava

Vzdelanie
Technická univerzita v Košiciach
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Professional Certified Integrative Coach -  International Coach Federation
Osvedčenie o vzdelávaní o požiadavkách medzinárodnej normy ISO 37 001:2016 systém protikorupčného manažérstva

Prehľad doterajších zamestnaní
Úrad vlády SR, generálna tajomníčka služobného úradu ÚV SR (04/2012 -  trvá)  
Kancelária Národnej rady SR, Kancelária podpredsedu NR SR (03/2011 – 03/2012)
Asistent podpredsedu strany SMER-SD (07/2010 – 03/2011)
Úrad vlády Slovenskej republiky, zástupkyňa vedúceho ÚV SR a riaditeľka kancelárie VÚV SR  (09/2008 – 07/2010)
Úrad vlády Slovenskej republiky, riaditeľka Kancelárie podpredsedu vlády SR  pre  európske záležitosti,  vedomostnú  spoločnosť, ľudské práva a menšiny (07/2008 – 09/2008)
Úrad vlády Slovenskej republiky, poverená riadením Kancelárie podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, vedomostnú  spoločnosť, ľudské práva a menšiny (02/2008 – 07/2008)
Úrad vlády Slovenskej republiky, poradca podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, vedomostnú  spoločnosť, ľudské práva a menšiny (06/2006 – 02/2008)
Asistent poslanca NR SR (2002-2006)

Jazykové znalosti
Anglický jazyk – aktívne
 

25284