Verejná konzultácia k pracovnej verzii Národnej stratégie výskumu, vývoja s inovácií

Ďakujeme za Váš záujem prečítať si pracovnú verziu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. 

Príprava Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií je súčasťou reformy riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií Plánu obnovy a odolnosti SR. Bude slúžiť ako strešný dokument pre tieto oblasti do doku 2030. Jej tvorba prebiehala v intenzívnej a širokospektrálnej spolupráci s aktérmi naprieč súkromným, výskumným, verejným a neziskovým sektorom, vrátane 87 hĺbkových rozhovorov a participatívneho Festivalu inovatívneho Slovenska s ďalšími 90 účastníkmi.  

Stratégia bude k dispozícii na formálne pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v septembri. Avšak v rámci jej motta budovať “Slovensko, ktoré si verí”, chceme proces urobiť čo najviac participatívny a otvorený. Našim cieľom je dať každému, kto má záujem k stratégii poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu, k tomu príležitosť.  

Keďže čakáme veľa pripomienok, radi by sme vás poprosili, aby ste ich s nami zdieľali pomocou formulára na tejto stránke. Vyberte si vždy časť, ku ktorej chcete dať pripomienku. Pokiaľ chcete pripomienkovať viaceré časti, vyplňte, prosím, formulár opakovane. Takýmto spôsobom dostaneme pripomienky v štruktúrovanej podobe a bude jednoduchšie s nimi narábať spoločne.

Pripomienky môžete posielať prostredníctvom formulára v termíne do 10.9.2022. 

Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na dialóg s Vami!

⇣ Stiahnuť Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií


FORMULÁR 29433