Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach pokračuje

26.11.2021

Začiatkom októbra 2021 Úrad vlády SR zaslal záujemcom výzvu na predloženie základnej ponuky, ktorej súčasťou musí byť aj návrh technologického vybavenia diela (kúrenie, ohrev teplej vody, chladenie), ktoré má byť použité a bude súčasťou rekonštrukcie NKP kaštieľa Rusovce.

Na súťažné podklady prišlo vyše 300 doplňujúcich otázok – žiadostí o vysvetlenie, ktoré doručili záujemcovia. Ako zdôraznil Július Jakab, vedúci úradu vlády SR: „Je to znakom rozsiahlosti a náročnosti verejného obstarávania, ako aj samotnej rekonštrukcie kaštieľa. Vyše tretina otázok už bola zodpovedaná a na ďalších odpovediach pracujeme.“ Z tohto dôvodu bola predĺžená lehota na predloženie základných ponúk a vyhodnotenie technologického riešenia odbornou komisiou, ktoré sa uskutočnia až v roku 2022. Aktuálne je časový harmonogram posunutý o 2 mesiace.

Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom sa predpokladá v polovici roka 2022. Následne sa už bude môcť pristúpiť k rekonštrukcii objektu. Uvedené termíny budú dodržané v prípade priaznivých okolností, napr. ak budú technologické riešenia akceptované odbornou komisiou alebo nepríde k podávaniu námietok zo strany uchádzačov.

Na jeseň 2019 bolo spustené ošetrenie drevín, ktoré trvalo takmer rok. Išlo o arboristické práce, ktorým predchádzala kompletná inventarizácia zelene. Uskutočnil sa výrub chorých a napadnutých drevín, aby sa zvýšila bezpečnosť parku. Ostatné dreviny boli ošetrené, aby sa zlepšil ich zdravotný stav a perspektíva. Areál NKP Rusovce je definovaný ako stavenisko, preto Úrad vlády SR ako majiteľ pozemku v uplynulých dňoch opätovne osadil tabule, ktoré návštevníkov upozorňujú, že sa nachádzajú na súkromnom pozemku a do parku vstupujú na vlastné riziko.
29063