Verejné obstarávanie


Súhrnné správy o zákazkách podľa § 91 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17.06.2015 - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 1. štvrťrok 2015 s cenami vyššími ako 1 000 EUR [PDF - 113.23 kB]

12.03.2015 - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 4. štvrťrok 2014 s cenami vyššími ako 1 000 EUR [PDF - 123.98 kB]

07.01.2015 - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 3. štvrťrok 2014 s cenami vyššími ako 1 000 EUR [PDF - 115.02 kB]

30.09.2014 - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 2. štvrťrok 2014 s cenami vyššími ako 1 000 EUR [PDF - 103.72 kB]

23.05.2014 - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 1. štvrťrok 2014 s cenami vyššími ako 1 000 EUR [PDF - 95.34 kB]


Postupy

  1. Verejná súťaž
  2. Užšia súťaz
  3. Rokovacie konania
  4. Súťažný dialóg

Finančné limity

  1. Nadlimitná zákazka
  2. Podlimitná zákazka
  3. Zákazky podľa § 9 ods.9
  4. Zákazky s nízkou hodnotou
ARCHÍV