Verejnosť si môže pozrieť, ako sú na tom najväčšie investičné projekty plánu obnovy

23.01.2023

Bratislava 23. januára 2023 – Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR dnes zverejnila priebežný stav realizácie najväčších investičných projektov plánu obnovy. Na webovej stránke plánu obnovy tak pribudol ďalší semafor, ktorý je špecificky zameraný na realizáciu projektov nad 50 miliónov eur.

„Ak chceme dotiahnuť do konca to, čo sme si pláne obnovy zaumienili, musíme dbať na to, aby sa dodržiavali aj čiastkové termíny, ktoré k želaným výsledkom vedú. Toto platí dvojnásobne o veľkých investičných projektoch, akými sú nové nemocnice či dopravné projekty. Už dnes, bohužiaľ, vidíme, že kľúčové investície môžu byť ohrozené, ak nezmeníme spôsob, akým sú manažované. Treba pridať najmä v prípravách nemocnice Rázsochy a pri záchrannej zdravotnej službe. S ministrom zdravotníctva intenzívne komunikujem a informujem sa o tom, ako napreduje realizácia. Túto príležitosť si nesmieme nechať ujsť zanedbanou či omeškanou prípravou,“ uviedol predseda vlády SR Eduard Heger.

„Realizácia plánu obnovy naplno pokračuje. Mnohé projekty by mali byť ukončené až v roku 2026, v záujme transparentnosti sme sa preto rozhodli zverejniť priebeh realizácie tých najväčších investícií, aby si každý mohol pozrieť, v akom štádiu sa nachádzajú. Ide o detailnejší opis krokov, ktoré vedú k naplneniu oficiálne záväzných míľnikov a cieľov“ uviedla generálna riaditeľka NIKA na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Medzi najväčšie investičné projekty plánu obnovy patria: výstavba Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy, výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Michala v Martine, výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby a obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby, elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné a projekt modernizácie trate Poprad – Spišská Nová Ves úsek Poprad – Vydrník.

Semafor má za cieľ slúžiť ako systém včasného varovania. Investičné projekty sú rozdelené do jednotlivých čiastkových krokov, ktoré sú zobrazené buď ako splnené (zelené); tie, ktoré pokračujú bez omeškania (sivé); kroky, ktoré sú v oneskorení (oranžové) a kroky, ktorých meškanie môže priamo ohroziť splnenie celkového projektu (červené).

Semafor najväčších investičných projektov plánu obnovy nájdete na: https://www.planobnovy.sk/realizacia/semafor-investicnych-projektov/

Úrad vlády SR

29639