Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vhodne zvolené projekty môžu naštartovať turizmus aj v najmenej rozvinutých okresoch

18.10.2017

Zajtra, vo štvrtok 19. októbra 2017 sa v Košiciach, v Congress Hotel Centrum, uskutoční už desiaty ročník konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu pod názvom:  Smerovanie rozvoja cestovného ruchu v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. Konferencie sa zúčastnia zástupcovia  Ministerstva dopravy a výstavby SR – sekcie cestovného ruchu, Asociácie organizácií cestovného ruchu či Centra podpory regionálneho rozvoja, n.o. pre okres Revúca, zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu, podnikateľských subjektov, subjektov tretieho sektora či spoločností a ďalších organizácií, ktoré v nedávnej minulosti realizovali alebo realizujú konkrétne projekty a podporujú rozvoj produktov cestovného ruchu.

V programe konferencie budú prezentované aj dobré príklady z praxe  z oblasti obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci uplynulého obdobia Grantov EHP a Nórska, ako aj  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorých Národným kontaktným bodom bol Úrad vlády SR. Konkrétne išlo o podporu obnovy Bardejovskej synagógy v areáli židovského suburbia, projekt Tokaj je len jeden, pomoc pri revitalizácii Slovenského raja vrátane rokliny Kyseľ či biosférickej rezervácie Poľana.  Viac informácií o projektoch na: www.eeagrants.ska www.swiss-contribution.sk
V  novom programovom období čerpania Grantov EHP a Nórska na roky 2014 – 2021 je v pláne pokračovať v podpore zachovania nášho kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom programu: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca s alokáciou 20 588 236 eur, ktorú tvoria granty a  štátny rozpočet.  K  pomoci regiónom prispeje tiež program: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov s alokáciou  17 647 059 eur.  Správcom oboch programov je Úrad vlády SR.

Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22854