Viac ako polmiliónový grant z nórskych fondov vynovil Pistoriho palác v Bratislave

21.04.2017

Nová keramická strešná krytina a obnovená čelná a dvorná fasáda – to si uložilo za cieľ, ktorý sa aj splnil, Staré Mesto Bratislava ako realizátor projektu  Pistoriho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca. Umožnili mu to finančné prostriedky vo výške 566 406 eur z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR.  Projekt bol realizovaný v rámci  programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitostí v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva  sa alokáciou v celkovej výške takmer 14 026 471 eur, pričom  Pistoriho palác je jednou z 22 pamiatok, ktoré sa v rámci tzv. nórskych  grantov zrenovovali.  Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Tlačová konferencia pri príležitosti ukončenia projektu sa uskutoční v pondelok 24.apríla o 10.00 hodine v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici 25  v Bratislave za účasti J.E. Ingy Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, starostu Starého Mesta Bratislavy Radoslava Števčíka, zástupcov Úradu vlády SR – odboru grantov EHP a Nórska, partnera projektu: VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z a ďalších hostí.

Kontakt pre médiá: 
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
                                   
Nora Remiarová, nora.remiarova@staremesto.sk; +421 2 59246223

 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
Bratislava - Staré Mesto
www.staremesto.sk
22153