Viac finančných prostriedkov pre národnostné menšiny

07.10.2016

Na budúci rok vyčlenila vláda SR v nedávno schválenom návrhu štátneho rozpočtu pre rozvoj kultúry národnostných menšín na  Slovensku o 620 000 eur viac ako v uplynulom období.  Tento krok  znamená ďalšie naplnenie jednej z priorít programového vyhlásenia vlády a vládnej koalície, v ktorom sa zaviazala vytvárať podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií. Dotačný program Kultúra národnostných menšín na rok 2017 po schválení štátneho rozpočtu v NR SR by mal disponovať sumou 4 500 000 eur.
 
Finančné prostriedky poskytnuté v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín, ktorého gestorom je splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, budú prerozdelené medzi národnostné menšiny a etnické skupiny s cieľom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja ich identity a kultúrnych hodnôt, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami. 
 
Úrad vlády SR  v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny plánuje zverejniť výzvu na predkladanie žiadostí v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2017 v priebehu mesiaca november.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
 
 
21227