> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

Viera Tomanová


ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
od 4. 7. 2006 do 8. 7. 2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viera Tomanová sa narodila 5. februára 1948 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 1980 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od ukončenia vysokej školy sa venuje sociálnej problematike.  V rokoch 1988 - 2003 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako hlavný štátny radca, riaditeľka odboru sociálnych služieb a tiež ako poradca ministra práce, sociálnych vecí SR. Od roku 1994 tiež pracuje ako vysokoškolská učiteľka na viacerých vysokých školách na Slovensku
Počas svojej praxe absolvovala mnohé domáce i zahraničné kurzy  zamerané na sociálnu starostlivosť, štátnu správu, miestnu i regionálnu samosprávu. Publikuje články v odborných časopisoch na Slovensku i v zahraničí.