Viete ako sú odhaľovaní, stíhaní, trestaní páchatelia trestných činov?

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba „Trestný poriadok“) upravuje spôsob postupu polície, vyšetrovateľov, prokurátorov a súdov pri zisťovaní, objasňovaní, stíhaní a trestaní páchateľov trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Jeho cieľom je nielen účinná ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb, ale aj zúženie priestoru na potenciálnu korupciu. V súvislosti s odhaľovaním korupcie sú dôležitými inštitútmi:

  • informačno-technické prostriedky (§10 ods. 21 Trestného poriadku)
  • prostriedky operatívno-pátracej činnosti (§22 Trestného poriadku).

V rámci uvedených prostriedkov sú vzhľadom na charakter jednotlivých prostriedkov pri odhaľovaní korupcie dôležité najmä inštitúty:

  • zadržanie zásielok (§108 Trestného poriadku)
  • sledovanie osôb a vecí (§113 Trestného poriadku)
  • vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov (§114 Trestného poriadku)
  • odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (§115-§116 Trestného poriadku)
  • agent (§10 ods. 20 a §117 Trestného poriadku)
  • porovnávanie údajov v informačných systémoch (§118 Trestného poriadku)
8989