Víťazi súťaže Roadshow 2016 úradu vlády sú známi!

31.01.2017

V pondelok 30. januára 2017 sa zišla odborná komisia súťaže Roadshow 2016, zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, sekcie Centrálny koordinačný úrad Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciua jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov, a vyniesla verdikt nad  23 projektmi prihlásenými  súťažnými  tímami zo stredných škôl z celého Slovenska.

Najlepší projekt a teda aj víťazom súťaže sa stal projekto Vybudovanie technického centra v meste Čadca.  Projekt vypracoval tím Technikov Strednej odbornej školy technickej v Čadci, ktorý tvorili: Jozef Vyšlan, Matúš Bozo, Dávid Holúbek a Andrej Kováčik.  Sústredili sa na vybudovane centra, ktoré hravou formou návštevníkom predstaví zaujímavosti vedy a techniky. Bude novinkou pre oživenie regiónu Kysuce v oblasti vzdelávania aj voľného času.

Na druhom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov. Tím Asistentky v akcii tvorili: Adriana Belušíková, Dominika Kuchtiaková, Adriana Ceconíková a Soňa Feješová.
 
Tretie miesto obsadila Obchodná akadémia Lučenecs projektom  Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov. Enviro tím tvorili:Filip Gábor, Erik Očovan, Annamária Ihringová a Daniela Nociarová.
Konečné poradie vzišlo zo sčítavania bodov pridelených deväťčlennou odbornou komisiou jednotlivých projektom. Odborná komisia prihliadala pri svojom hodnotení  najmä na význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu a inovatívnosť,  všeobecný význam projektu, ale aj  na jeho formálnu správnosť .

Predseda odbornej komisie Peter Malec z Úradu vlády Slovenskej republiky: „Za celú odbornú komisiu môžem vyjadriť jej nadšenie nielen  z počtu prihlásených projektov, ale aj zprofesionálneho prístupu  a kreatívnosti našich študentov stredných škôl. Tímy riešiteľov sa väčšinou sústredili na projekty, ktoré boli zamerané na zlepšenie stavu v meste či regióne, vzdelávanie mládeže, aj rekonštrukciu rôznych objektov.  Aktivity boli väčšinou enviromentálneho vzdelávacieho charakteru alebo so zameraním na podporu cestovného ruchu. Gratulujeme všetkým, a to nielen víťazom!“
Zaujímavosťou bol aj zložité riešenie obnovenia osobnej železničnej dopravy v okrese Veľký Krtíš.


Vyhlásenie výsledkov so  slávnostným  odovzdávaním  cien pre jednotlivcov aj tímy sa uskutoční  do konca februára 2017.   K tlačovej správe prikladáme aj celkové poradie zúčastnených tímov.

Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
 
21821