Víťazi súťaže Roadshow 2017 Úradu vlády SR sú známi

28.02.2018

Zlepšenie stavu v meste, obci či regióne, nové environmentálne riešenia, podpora gastronómie či rekonštrukcie pamiatok – to boli hlavné témy 25 projektov študentov stredných škôl z celého Slovenska, s ktorými sa prihlásili  do už tradičnej súťaže Úradu vlády SR Roadshow 2017. Deväťčlenná odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, sekcie Centrálny koordinačný úrad Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov  prihliadala pri svojom hodnotení  najmä na význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu a inovatívnosť, ale aj  na jeho formálnu správnosť. Predsedníčka odbornej komisie Ingrid Šrámková z Úradu vlády SR: „Boli sme nadšení úrovňou a kreativitou niektorých projektov a veľmi radi by sme niektoré z nich, vzhľadom na ich úroveň, videli aj zrealizované. Tešíme sa, že ceny dostanú veľmi schopné tímy študentov.“  

Najlepší projekt, a teda aj víťazom súťaže so 171 bodmi, sa stal projekt:  Zdieľaj bicykle, šetri prírodu študentov  Strednej priemyselnej školy v Snine. Tím „Priemyslováci“ tvorili: Patrícia Andrejčíková, Petra Mišková, Viktor Dráb a Mário Širgeľ. Projekt zdieľaných bicyklov predpokladá vybudovanie piatich stanovíšť bicyklov, ktoré si budú môcť občania za primeraný poplatok zapožičať. Stojany na stanovištiach budú vybavené elektronickými čítačkami čipových kariet, zdieľané bicykle budú opatrené GPS systémom a bude možné  si ich požičať na jednom a vrátiť na inom stanovišti.
 
Na druhom mieste sa umiestnil  projekt so 167 bodmi: Zvýšenie kvality prírodovedného vzdelávania formou zážitkového učenia  a vybudovanie centra ornitoterapie v regióne Malých Karpát -Falcon  z Gymnázia Karola Štúra Modra. Tím „WINGS – Sokoli“ tvorili Alexandra Liptajová, Diana Moravčíková, Adam Porkert a Ema Nováková. Študenti s zamerali na zabezpečenie modernizácie učební pre prírodovedné vzdelávanie.  V spolupráci so sokoliarskym dvorom Astur chcú študenti sprevádzkovať centrum  ornitoterapie na hrade Červený kameň.

Tretie miesto získal projekt  Revitalizácia veterného mlyna v meste Holíč z Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici. Tím „Pšenica“  tvorili Martin Momot, Filip Ružička, Adam Rehák, Nicolas Hrnčirík. Ich projekt získal 161 bodov.Mlyn v Holíči je jediným zachovaným veterným mlynom svojho druhu na Slovensku. Bol postavený v 19. storočí v holandskom štýle  - jeho základom bola trojpodlažná murovaná budova s kruhovým pôdorysom. Mlyn nemá od konca prvej svetovej vojny využitie – študenti v projekte navrhli, aby spĺňal funkciu vybranú obyvateľmi mesta, napríklad ako galéria miestnych umelcov, múzeum historického Holíča a okolia s príležitostnými expozíciami miestnej základnej umeleckej školy a pod.
 
V súťaži budú odmenené tak víťazné školy, ktoré tímy reprezentovali, a to tovarom podľa vlastného výberu v hodnote desať, osem a šesť tisíc eur, ako aj samotní študenti  - 1.cena televízor, 2.cena – videokamera a 3.cena – Ipod. Vyhlásenie výsledkov so  slávnostným  odovzdávaním  cien pre jednotlivcov aj tímy sa uskutoční  na Úrade vlády SR najneskôr do konca marca 2018.  
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.gov.sk
 
 
 
23293