Víťazi vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017 sú známi

06.06.2017

Dnes, v utorok, 6.júna 2017 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave  uskutočnilo v poradí už 12. finále vedomostnej súťaže pre mladých ľudí Mladý Európan.

Spolu 13 trojčlenných družstiev, ktoré tvorili študenti stredných škôl, víťazi regionálnych kôl, súťažilo v troch kolách. Prvé kolo pozostávalo z pomerne náročného testu pozostávajúceho z  50  otázok týkajúcich sa vedomostí zo všetkých oblastí EÚ vrátane eurofondov, na ktorý  mali  súťažiaci 20 minút. V druhom kole si študenti  vyberali po dve otázky s rozličnou bodovou hodnotou (10, 20 a 30 bodov) zo 4 konkrétnych oblastí,  a to z histórie, geografie, osobností a zaujímavostí, na ktoré museli začať odpovedať v časovom limite do 15 sekúnd. V tomto kole sa naplno mohli prejaviť aj taktické schopnosti tímov stredoškolákov.  Tretie kolo bolo najnáročnejšie na rýchlosť, presnosť, predstavivosť, ale aj vedomosti.  Študenti museli identifikovať postupne 9 rozrastrovaných obrázkov, pričom maximálna bodová hodnota jedného obrázka bola 30 bodov, so zvyšujúcou sa ostrosťou bodová hodnota obrázka klesala až na  10 bodov. Medzi rozrastrovanými obrázkami sa nachádzali vlajky jednotlivých členov EÚ, logá operačných programov, dominanty krajín, ale aj  fotografie jej osobností a predstaviteľov.  

Tohtoroční víťazi:
 
1. miesto:Gymnázium Grösslingova, Bratislava
2. miesto:Gymnázium  Javorova, Spišská Nová Ves
3. miesto:Gymnázium D.Tatarku, Poprad
 
Víťazi  získali hodnotné ceny:  notebooky, tablety, externé disky, ale aj návšteva európskych inštitúcií. Ceny odovzdal  vedúci Zastpenia EK v SR Dušan Chrenek: “Blahoželám víťazom 12. ročníka Mladého Európana, ktorí preukázali skvelé vedomosti o Európskej únii a jej hodnotách. Odmenou sú im okrem nadobudnutého rozhľadu aj zaujímavé ceny. Som rád, že záujem o súťaž každoročne stúpa. Dokazuje to, že medzi študentmi a mladými ľuďmi je stále záujem o európske záležitosti a dianie okolo nás. Rastie nám nová generácia, ktorá bude vedieť dobre využívať rozsiahle európske príležitosti a práva."

Organizátormi podujatia boli: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, sieť informačných centier Europe Direct v spolupráci s Úradom vlady SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu technická pomoc. Záštitu nad podujatím prevzali predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.
 
Úrad vlady SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
22346