Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Víťazné školy si za Roadshow 2016 mohli dopriať lepšie vybavenie a pomôcky

31.08.2017

Úrad vlády SR odovzdal ceny školám, ktorých tímy sa stali víťazmi minuloročnej  súťaže Roadshow 2016 zameranej najmä na prípravu projektových zámerov podľa skutočne vyhlásených výziev na čerpanie eurofondov v programovom období 2014-2020. Do súťaže sa aktívne zapojilo 23 stredných škôl, ktorých štvorčlenné tímy študentov vypracovali svoje projektové zámery. Odborná porota z nich vybrala tri, ktoré spĺňali kritériá uskutočniteľnosti, inovatívnosti,  a ktoré sa najviac týkali potrieb v tom ktorom regióne.
 
Víťazom sa stala Stredná odborná škola technická Čadca s projektom Vybudovanie technického centra v meste Čadca. Tím „Technici“ tvorili: Jozef Vyšlan, Matúš Bozo, Dávid Holúbek a Andrej Kováčik.
  
Na druhom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov. Tím „Asistentky v akcii“ tvorili: Adriana Belušíková, Dominika Kuchtiaková, Adriana Ceconíková a Soňa Feješová.
 
Tretie miesto obsadila Obchodná akadémia Lučenec s projektom  Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov. Tím „Enviro tím“ tvorili:Filip Gábor, Erik Očovan, Annamária Ihringová a Daniela Nociarová.
 
Ocenení študenti si už individuálne ceny prevzali osobne na ich slávnostnom odovzdávaní v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR vo februári 2017, pričom finančné výhry vo výške 10.000 eur,  8.000 eur a 6.000 eur boli určené pre školy, ktoré víťazné tímy reprezentovali. Ceny si mali možnosť vybrať samotné školy, ktoré prejavili záujem najmä o technické či počítačové vybavenie, ale napríklad aj o  špeciálne resuscitačné modely a pod, ktoré pomôžu skvalitniť výučbu žiakov.
 
Všetci zástupcovia škôl prejavili záujem opätovne sa  do súťaže zapojiť: „Všetky vedomosti a skúsenosti, ktoré žiaci počas práce na tvorbe projektu nadobudli, ich výrazne obohatili do ďalšieho života. Bola to jednak „škola hrou“, keďže nešlo o reálne finančné prostriedky, no veríme tomu, že sa naši žiaci nebudú v budúcnosti báť pustiť sa aj do odvážnejších a náročnejších výziev, ktoré im fondy ponúkajú,“ dodala Ing. Jana Macháčkováz Obchodnej akadémie v Lučenci.
 
Nový ročník Roadshow 2017 zorganizuje Úrad vlády SR  opäť aj túto jeseň.
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.gov.sk
22671