Vláda a odborári sa na úrade vlády dohodli

25.11.2014

Včerajším kolom kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015 sa v Zrkadlovej sále  Úradu vlády Slovenskej republiky vyjednávanie ukončilo.
 
Dohoda medzi zúčastnenými stranami padla nakoniec aj v otázkach platov ostatných štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  - k prvému zvýšeniu o 1,5% dôjde 1.1.2014 a k ďalšiemu o 1 % 1.7.2014. Platy  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stúpnu o 5%. Podľa slov ministra Petra Kažimíra, toto kompletné zvýšenie bude znamenať pre štátny rozpočet sumu takmer 100 miliónov eur.
 
  Okrem zvýšenia miezd sa vyjednávači dohodli aj na ďalších benefitoch – na zvýšení odchodného o jeden plat, skrátení pracovného času na 37,5 hodiny týždenne, ako aj na výške  príspevkov do sociálneho fondu a na doplnkové dôchodkové sporenie. Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie bude tvoriť 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom ak zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu s dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou ako zamestnanec, je povinný takúto zmluvu uzatvoriť. Dovolenka zamestnancov sa predlžuje o 1 týždeň.
 
Posledného kola  kolektívneho vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slovenského odborového zväzu a za štát vedúca služobného úradu Úradu vlády SR, štátni tajomníci MPSVaR SR, MV SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, výkonný podpredseda ZMOSu a  zástupcovia troch VÚC. Na záver rokovania prišiel aj minister Peter Kažimír..
 
Vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana  Janečková sa poďakovala všetkým zúčastneným za konštruktívny  dialóg,  predseda KOZ Slavomír Manga ocenil prístup vlády a zástupcov rezortov, ktorý viedol k  spoločnej  dohode.

Úrad vlády SR
16552