Vláda aj pod mojím vedením bude udržiavať dobré vzťahy so Združením miest a obcí Slovenska a chce si zachovať partnerský dialóg, na aký sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch.