Vláda dnes zasadala v Rimavskej Sobote

19.06.2024

„Toto je prvé výjazdové zasadnutie vlády po hroznom atentáte, ktorý sa odohral v Handlovej a ktorého cieľom bolo zastaviť aktivity vlády v regiónoch a zastaviť jej činnosť, lebo atentátnik nesúhlasil s politikou vlády," povedal podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák.

Výjazdové rokovanie vlády bolo zamerané nielen na okres Rimavská Sobota, ale aj na okres Poltár, ktoré sú zaradené v zozname najmenej rozvinutých okresov. Ministri prijali opatrenia, ktoré pomôžu riešiť hospodárske zaostávanie regiónu a podporia tvorbu nových pracovných miest. Na podporu konkrétnych projektov vyčlení vláda 2 142 353 eur.

"Mali sme obrovské množstvo bodov, ktoré rozhýbu regióny dopredu," povedal Robert Kaliňák. Dodal, že si pamätá časy, keď vláda v tomto regióne zasadala po prvýkrát a vtedy tu bola nezamestnanosť na úrovni 30 %. Dnes je nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota nižšia, ale stále patrí k okresom, ktoré majú vyššiu mieru nezamestnanosti.

Vláda na výjazdovom zasadnuti schválila niekoľko zámerov, ktoré pomôžu regiónu, ako idea prečerpávacej elektrárne na rieke Ipeľ, významné aktivity v oblasti kanalizácie a výziev Obnov svoj dom, ktoré organizuje ministerstvo životného prostredia.

Ministri počas výjazdového rokovania diskutovali aj o veľkej investícii firmy Winkelmann, ktorá vyrába nádoby pre tepelné čerpadlá. „V  horizonte 6 rokov môže táto investícia spolu so subdodávateľmi v regióne priniesť 1500 pracovných miest. Samotná firma vytvorí v priebehu troch rokov 470 pracovných mieste a stane sa najväčšim zamestnávateľom v regióne," povedal podpredseda vlády Robert Kaliňák.

Vláda tiež diskutovala o zámere ministra spravodlivosti, ktorý sa týka výstavby zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže v Rimavskej Sobote, ktoré by rovnako mohlo priniesť pracovné miesta.

Podľa slov podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka je prelomový prístup ministra pôdohospodárstva, ktorý sa rozhodol riešiť dlhoročné problémy vzťahov medzi Slovenským pozemkovým fondom a mestami a obcami, ktoré často nevedeli vysporiadať niektoré zo svojich nehnuteľností, obecných úradov, kultúrnych zariadení a pod. „Bude to veľký prielom z pohľadu rozvoja obcí v tomto regióne," zdôraznil Robert Kaliňák. Zámerom vlády je pripraviť zmeny na bezodplatný presun pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu pre samosprávy.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude pokračovať v legislatívnom procese, v rámci ktorého zmení zákon o najmenej rozvinutých okresoch. Miera nezamestnanosti už nebude jediným kritériom na to, aby okres patril medzi prioritné. Po novom sa bude región posudzovať podľa balíka deviatich rôznych kritérií. Tie vytvoria reálny obraz o danom regióne a o tom, akým spôsobom im môže vláda pomôcť.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Foto: TASR

30354