Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vláda prijala Koncepciu strategickej komunikácie Slovenskej republiky

20.06.2023

Bratislava, 19.06.2023 – Koncepcia strategickej komunikácie má za cieľ zlepšiť komunikáciu inštitúcií smerom k občanom, čím pomôže predchádzať  vzniku informačného vákua, ktoré vytvára predpoklad na šírenie poloprávd či hoaxov.

V ére sociálnych sietí, digitalizácie aj rýchleho nástupu umelej inteligencie sa už dávno nebojuje len prostredníctvom zbraní. Dezinformácie, propaganda a hoaxy sa na nás valia zo všetkých strán a je veľmi náročné v takomto prostredí oddeliť pravdivé informácie od manipulatívnych príspevkov a neprávd. Toto sú slová z nového Programového vyhlásenia vlády, ktoré hovoria o akútnej potrebe reagovať na tento problém.

Jedným z krokov, ktorý vláda v tomto smere prijala, je schválenie Koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky. Plní tak záväzok z Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 – 2024, ktorý vláda schválila minulý rok.

Čo prináša koncepcia strategickej komunikácie?

V čase digitálnej informačnej revolúcie už štátu na informovanie verejnosti nestačia tlačové správy či noviny. „Jednou z povinností štátu v 21. storočí je zrozumiteľne a systematicky komunikovať o službách, ktoré občanom ponúka, ako aj o kľúčových témach akými sú demokracia, geopolitické ukotvenie SR či ochrana ľudských práv a základných slobôd“, hovorí Miroslava Sawiris, riaditeľka odboru pre strategickú komunikáciu na Úrade vlády.

Koncepcia je výsledkom zapojenia odbornej verejnosti zo štátneho, akademického, mimovládneho a mediálneho sektora, pretože len spoločne môžeme čeliť výzvam 21. storočia.

Koncepcia strategickej komunikácie SR


29853