Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Programové vyhlásenie vlády
Vladimír Mečiar
predseda vlády Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Katarína Tóthová
podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Sergej Kozlík
podpredseda vlády Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Jozef Kalman
podpredseda vlády Slovenskej republiky od 6. 10. 1998 do 30. 10. 1998
Zdenka Kramplová
ministerka zahraničných vecí SR od 11. 6. 1997 do od 5. 10. 1998
Ján Ducký
minister hospodárstva Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 26. 8. 1996
Juraj Schenk
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 27. 8. 1998
Pavol Hamžík
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Karol Cesnek
minister hospodárstva Slovenskej republiky od 27. 8. 1996 do 27. 2. 1998
Milan Cagala
minister hospodárstva Slovenskej republiky od 27. 2. 1998 do 30. 10. 1998
Ján Sitek
minister obrany Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Ministerstvo obrany
Gustáv Krajči
minister vnútra Slovenskej republiky od 27. 8. 1996 do 30. 10. 1998
Ministerstvo vnútra SR
Ľudovít Hudek
minister vnútra Slovenskej republiky od 27. 8. 1996 do 26. 8. 1996
Ministerstvo vnútra SR
Miroslav Maxon
minister financií Slovenskej republiky od 14. 1. 1998 do 30. 10. 1998
Ministerstvo financií SR
Ivan Hudec
minister kultúry Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Ministerstvo kultúry SR
Peter Bisák
minister pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Ľubomír Javorský
minister zdravotníctva Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Ministerstvo zdravotníctva SR
Eva Slavkovska
ministerka školstva a vedy Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Jozef Liščák
minister spravodlivosti Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Ministerstvo spravodlivosti SR
Vojtech Tkáč
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 27. 2. 1998 do 30. 10. 1998
Oľga Keltošová
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 13. 12. 1994 do 26. 2. 1998
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Jozef Zlocha
minister životného prostredia Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Ministerstvo životného prostredia SR
Peter Baco
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Alexander Rezeš
minister dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 15. 4. 1997
Ján Jasovský
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky od 16. 4. 1997 do 30. 10. 1998
Ján Mráz
minister výstavby a verejných prác Slovenskej republiky od 13.12.1994 do 30.10.1998
1931