Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vláda Slovenskej republiky od 24. 6. 1992 do 15. 3. 1994

predseda vlády SR Vladimír MEČIAR
prvý podpredseda vlády SR Roman KOVÁČ
podpredseda vlády SR do 25. 2. 1994 Milan KŇAŽKO
podpredseda vlády SR od 10. 11. 1993 Marián ANDEL
podpredseda vlády SR Sergej KOZLÍK
podpredseda vlády SR Jozef PROKEŠ
minister medzinárodných vzťahov Milan KŇAŽKO
od 19.3.1993 Jozef MORAVČÍK
minister hospodárstva Ľudovít ČERNÁK
od 19.3.1993 Jaroslav KUBEČKA
od 10.11.1993 Jozef DUCKÝ
minister financií Július TÓTH
ministerka práce a sociálnych vecí Oľga KELTOŠOVÁ
minister pre správu a privatizáciu národného majetku Ľubomír DOLGOŠ
od 22.6.1992 (ad interim) Vladimír MEČIAR
minister poľnohospodárstva a výživy Peter BACO
minister kultúry Dušan SLOBODNÍK
minister školstva (ad interim) Dušan SLOBODNÍK
od 26.9.1992 Matúš KUČERA
od 22.6.1993 (ad interim) Roman KOVÁČ
od 10.11.1993 Jaroslav PAŠKA
minister zdravotníctva Viliam SOBOŇA
od 24.11.1993 Irena BELOHORSKÁ
minister vnútra Jozef TUCHYŇA
minister obrany od 16.3.1993 Imrich ANDREJČÁK
minister spravodlivosti Katarína TÓTHOVÁ
minister dopravy a spojov Roman HOFBAUER
minister kontroly (ad interim) Roman KOVÁČ
predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie Jozef ZLOCHA
2569