Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vláda Slovenskej republiky od 27. 6. 1990 do 22. 4. 1991

predseda vlády SR Vladimír MEČIAR
prvý podpredseda vlády SR Ján ČARNOGURSKÝ
podpredseda vlády SR Jozef KUČERÁK
podpredseda vlády SR Vladimír ONDRUŠ
podpredseda vlády SR Gábor ZÁSZLÓS
minister financií, cien a miezd Michal KOVÁČ
minister hospodárstva Jozef BELCÁK
minister kultúry Ladislav SNOPKO
minister lesného a vodného hospodárstva Viliam OBERHAUSER
minister obchodu a cestovného ruchu Jozef CHREN
minister plánovania,
od 6.10.1990 minister pre hospodársku stratégiu
Rudolf FILKUS
minister práce a sociálnych vecí Stanislav NOVÁK
minister priemyslu Ján HOLČÍK
minister spravodlivosti Ladislav KOŠŤA
minister školstva, vedy, mládeže a športu Ladislav KOVÁČ
od 6.9.1990 Ján PIŠÚT
minister vnútra Anton ANDRÁŠ
od 22.11.1990 Ladislav PITTNER
minister výstavby a stavebníctva Jozef DUBNÍČEK
minister zdravotníctva Alojz RAKÚS
minister poľnohospodárstva a výživy Michal DŽATKO
predseda Komisie pre životné prostredie Ivan TIRPÁK
predseda Úradu pre privatizáciu a správu národného majetku Augustín Marián HÚSKA
predseda Výboru ľudovej kontroly SR,
od 6.9.1990 minister kontroly
Martin HVOZDÍK
minister bez kresla,
od 6.9.1990 minister medzinárodných vzťahov
Milan KŇAŽKO
2571