Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vláda Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002

Mikuláš Dzurinda
predseda vlády SR od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ivan Mikloš
podpredseda vlády SR pre ekonomiku od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Úrad vlády SR
Ľubomír Fogaš
podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Úrad vlády SR
Mária Kadlečíková
podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu od 5.5.2001 do 15.10. 2002
Úrad vlády SR
Pavol Hamžík
podpredseda vlády SR pre európsku integráciu od 30. 10. 1998 do 4. 5. 2001
Úrad vlády SR
Pál Csáky
podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Úrad vlády SR
Eduard Kukan
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo zahraničných vecí
Ľubomír Harach
minister hospodárstva Slovenskej republiky od 21. 10. 1999 do 15.10. 2002
Ministerstvo hospodárstva
Ľudovít Černák
minister hospodárstva Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 20. 10. 1999
Ministerstvo hospodárstva
Jozef Stank
minister obrany Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo obrany
Pavol Kanis
minister obrany Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 2. 1. 2001
Ministerstvo obrany
Ivan Šimko
minister vnútra Slovenskej republiky od 15.5.2002 do 15.10. 2002
Ministerstvo vnútra SR
Ladislav Pittner
minister vnútra Slovenskej republiky do 14. 5. 2001
Ministerstvo vnútra
František Hajnovič
minister financií Slovenskej republiky od 30.1.2002 do 15.10. 2002
Ministerstvo financií
Brigita Schmögnerová
ministerka financií Slovenskej republiky do 29. 1. 2002
Ministerstvo financií SR
Milan Kňažko
minister kultúry Slovenskej republiky od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo kultúry
Mária Machová
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku
Roman Kováč
minister zdravotníctva od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo zdravotníctva
Tibor Šagát
minister zdravotníctva Slovenskej republiky od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo zdravotníctva
Peter Ponický
minister školstva od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo školstva
Milan Ftáčnik
minister školstva od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo školstva
Ján Čarnogurský
minister spravodlivosti Slovenskej republiky od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo spravodlivosti
Peter Magvaši
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
László Miklós
minister životného prostredia Slovenskej republiky od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo životného prostredia
Pavel Koncoš
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo pôdohospodárstva
Ivan Mikloš
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií od 23.6.2002 do 15.10. 2002
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Jozef Macejko
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií od 12. 8. 1999 do 22. 6. 2002
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Gabriel Palacka
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií od 30. 10. 1998 do 11. 8. 1999
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
István Harna
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR od 30.10.1998 do 15.10. 2002
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
1901