Vláda SR dnes schválila dodatok k akčnému plánu aj pre okres Svidník

29.11.2017

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29. novembra 2017 schválila návrh dodatku k akčnému plánu rozvoja okresu  Svidník. Po Vranove nad Topľou a Trebišove ide v poradí o zmenu v treťom okrese, ktorý je zaradený medzi dnes už 15 najmenej rozvinutých. Návrhy dodatkov boli predložené na podnet rozvojových rád z dôvodu zmien v procese implementácie akčných plánov.
 
V rámci mnohých opatrení a aktivít akčných plánov  sa okruh prijímateľov regionálneho príspevku vďaka novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov aj pre okres Svidník rozšíri, aby regionálny príspevok mohlo čerpať  viacero subjektov, najmä podnikateľských.  Presunuté boli tiež finančné prostriedky medzi jednotlivými opatreniami  a aktivitami na základe pripravenosti projektov a stanovení jasných priorít pre najbližší rok či doplnenie  nových projektov a aktivít, alebo aj vypustenie niektorých projektov a aktivít, ako aj doplnenie zdrojov financovania aktivít.

22988