Vláda zvýšila tarifné platy učiteľov o 5 percent

06.12.2012

Aj napriek hlbokej finančnej a ekonomickej kríze, v ktorej sa Slovensko a celý svet nachádza, aj napriek záväzku konsolidovať verejné financie vláda dnes rozhodla, že od 1. januára 2013 dôjde k zvýšeniu tarifných platov pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve o 5 percent. Zároveň vláda schválila nariadenie, ktoré garantuje, že všetky peniaze, ktoré štát posiela mestám, obciam a vyšším územným celkom na platy učiteľov, sa dostanú priamo do rúk učiteľov a nebudú sa používať na iné účely. Okrem toho vláda schválila aj päťpercentný nárast miezd pre nepedagogických pracovníkov.

Predseda vlády SR Robert Fico chápe požiadavky učiteľov, ktorí štrajkujú a požadujú zvýšenie platov o desať percent. Na druhej strane, vzhľadom na objektívnu situáciu na Slovensku, sú požiadavky odborárov voči vláde nereálne. „Vláda pri konsolidácii verejných financií nemá na desaťpercentné zvýšenie tarifných platov a nemôže garantovať, že v rokoch 2014 a 2015 pristúpi k navýšeniu výdavkov na školstvo o 0,3 percenta HDP. Ak by sa tak stalo, hovoríme o sume takmer 800 miliónov eur, ktorá nie je v našich silách,“ skonštatoval Robert Fico. Pri riešení aktuálnej situácie preto vláda hľadala riešenie, ktoré je únosné bez toho, aby boli ohrozené národnoštátne záujmy SR. Keďže vláda nemôže disponovať rezervou, ministri sa rozhodli, že zoškrtajú výdavky vo svojich rezortoch. „Beriem to na vedomie s veľkou úctou,“ ocenil Robert Fico. Dodal, že týmto krokom však budú poškodené iné oblasti života na Slovensku.

Súčasný priemerný plat učiteľa je 840 eur. Vláda plánuje v roku 2013 poslať mestám, obciam a vyšším územným celkom na jedného učiteľa v priemere 896 eur. Po pripočítaní piatich percent dosiahne plat učiteľa 930 eur. „Plníme tak záväzok, že plat učiteľa na Slovensku musí byť vyšší ako priemerný plat v národnom hospodárstve,“ objasnil predseda vlády. „Keby sme mali viac peňazí, vyjdeme učiteľom v ústrety,“ podotkol. Pripomenul, že v rokoch 2006 až 2010 vláda zvýšila učiteľom platy o 25 %.

Školstvo na Slovensku už dvadsať rokov bojuje s vážnymi problémami. „Školstvo potrebuje nielen inventúru, ale aj vážne zásahy a k tejto obrovskej výzve sa chceme postaviť čelom,“ uviedol Robert Fico. Vyzval všetkých zainteresovaných na seriózne diskusné fórum o školstve, na ktorom budú prijímané najzávažnejšie rozhodnutia týkajúce sa škôl. „Uvedomujeme si význam vzdelania na Slovensku. Práve preto musíme hovoriť o počte škôl, o počte učiteľov, hovoriť o kvalite, o prepojení vzdelávania s praxou, o súkromných školách,“ vymenoval premiér. „Vítam odporúčania OECD, ktoré hovoria, že treba zvyšovať platy učiteľov, ale zdroje na zvyšovania treba hľadať vo vnútri systému. Sme pripravení hovoriť o systémových opatreniach a všetky peniaze, ktoré takto získame, v školstve aj zostanú,“ prisľúbil predseda vlády SR.

Vyhlásenie vlády k situácii v školstve10153