Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 19. novembra 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

   Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní schválila svoje Programové vyhlásenie.

   KONIEC KOMUNIKÉ
   Bratislava 19. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR