Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
176. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
20. októbra 1998 o 8.30h v budove Úrady vlády SR

   Program bude upresnený v den zasadania vlády.

   Bratislava 19. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR