Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
177. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
27. októbra 1998 o 10.00h v budove Úrady vlády SR

   Program bude upresnený v den zasadania vlády.

   Na začiatku rokovania fototermín.

    Tlačová beseda po skončení rokovania vlády SR sa uskutoční o 15.00 hod. v Presscentre Úradu vlády SR.

   Bratislava 26. októbra 1998
   TIO Úradu vlády SR