Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
2. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
3. novembra 1998 o 9.00 h v budove Úradu vlády SR

   Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR oznamuje:

   3. novembra 1998 (utorok)

   9.00 h - Vláda Slovenskej republiky sa zíde na svojej 2. riadnej schôdzi. O 10.00 h - preruší rokovanie a presunie sa na zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky.
   Program rokovania vlády SR vydáme v popoludňajších hodinách.

 
   Bratislava 2. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR