Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
3. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
5. novembra 1998 o 8.00 h v budove Úradu vlády SR

   Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR oznamuje:

   5. novembra 1998 (štvrtok)

   8.00 h

Vláda Slovenskej republiky sa stretne na 3. schôdzi a rokovať bude pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na programe bude vymenovanie štátnych tajomníkov a vedúcich úradov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

   Na začiatku rokovania - fototermín.
   Po skončení zasadnutia - pressfoyer.

 
   Bratislava 4. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR