Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 22. februára 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka /PN/, minister životného prostredia László Miklós /ZPC/, predseda NKÚ Štefan Balejík, predseda Protimonopolného úradu Peter Nižňanský, generálny prokurátor Milan Hanzel. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Vláda SR schválila s pripomienkami NÁVRH ZÁKONA O ŠTÁTNOM ROZPOČTE NA ROK 1999.
V roku 1999 sa rozpočtuje úroveň príjmov v objeme 179,9 mld Sk a úroveň výdavkov v objeme 194,9 mld Sk. Schodok štátneho rozpočtu je rozpočtovaný na 15 mld Sk.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 22. februára 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová