Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 6. apríla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa 6.4.1999 zišla na mimoriadnej schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.

Nadväzne na svoje rozhodnutie z 24.3.1999 vláda SR odsúhlasila neobmedzený prístup do vzdušného priestoru Slovenskej republiky na prelety lietadiel Severoatlantickej aliancie vo vzťahu k operáciám v Juhoslovanskej zväzovej republike.
Vláda SR vyslovila súhlas so zjednodušením procedúry povoľovania preletov lietadiel NATO cez vzdušný priestor Slovenskej republiky.
Vláda SR rozhodla o poskytnutí humanitárnej pomoci obyvateľom Kosova postihnutým humanitárnou katastrofou.
Vláda SR uložila ministrom piatich relevantných rezortov - financií, hospodárstva, pôdohospodárstva, obrany a vnútra predložiť špecifikáciu foriem a rozsahu poskytnutej humanitárnej pomoci do 9.4.1999.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 6. apríla 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová