Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 9. apríla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa 9.4.1999 zišla na mimoriadnej schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na rokovaní nie sú prítomní: minister životného prostredia László Miklós, minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš /zastupuje ho štátny tajomník MPô Ivan Rosíval/.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh špecifikácie foriem a rozsahu poskytnutej humanitnej pomoci obyvateľom Kosova /úloha uložená na rokovaní vlády 6.4.1999 ministerke financií, ministrovi hospodárstva, ministrovi pôdohospodárstva, ministrovi obrany a ministrovi vnútra/.
Návrhy predložili minister hospodárstva Ľudovít Černák, minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš, minister obrany Pavol Kanis, minister vnútra Ladislav Pittner, stanovisko k nim zaujala ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR na návrh ministra vnútra a ministra zahraničných vecí ako reakciu na situáciu v Kosove, prijala uznesenie o poskytnutí dočasného útočiska odídencom z tejto oblasti. Túto formu humanitnej pomoci bude Slovenská republika poskytovať utečencom do 31.12.1999 s možnosťou jeho predlžovania vždy o dalších šesť mesiacov až do času, kedy pominú dôvody na jeho poskytovanie.
Vychádzajúc zo súčasných reálnych ekonomických a bezpečnostných hľadísk Slovenskej republiky sa odporúča prijať maximálne 500 odídencov.
Návrh predložili minister vnútra Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 9. apríla 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová