Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 15. apríla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na mimoriadnej 28. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister obrany SR Pavol Kanis /ZPC Taliansko/, minister životného prostredia László Miklós /zastúpený štátnou tajomníčkou MŽP Zdenkou Tóthovou/.

Stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Eduardovi Kukanovi, poverenému riadením Ministerstva zahraničných vecí SR:
Vláda SR nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Eduardovi Kukanovi, poverenému riadením Ministerstva zahraničných vecí.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 15. apríla 1999
     Hovorkyňa vlády Miriam Fiťmová