Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 6. júna 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 38. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády Ľubomír Fogaš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/, minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Návrh na pristúpenie štátu k procesu stabilizácie vo VSŽ Group.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 6. júna 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.