Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 10. júla 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 45. mimoriadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 521/1999 o poverení uviesť vládny návrh zákona v NR SR takto: za slová "ministra kultúry" sa dopĺňajú slová "podpredsedu vlády Ľ. Fogaša, ministra spravodlivosti".
Návrh predložil predseda vlády SR M. Dzurinda

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 10. júla 1999
     TIO Úradu vlády SR