Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. septembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 56. /mimoriadnej/ schôdzi a rokovala pod vedením podpredsedu vlády SR Ľubomíra Fogaša.
Na rokovaní nie sú prítomní: predseda vlády Mikuláš Dzurinda, podpredseda vlády Ivan Mikloš, podpredseda vlády Pál Csáky, minister zahraničných vecí Eduard Kukan, ministerka financií Brigita Schmognerová, minister výstavby a verejných prác István Harna, minister životného prostredia László Miklós.

Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová poskytla vláde ústnu informáciu o plnení uznesenia vlády SR k situácii vo VSŽ, a.s. Košice.
Vláda SR vzala Informáciu na vedomie.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o súčasnej situácii v Priemyselnej banke, a.s. Košice.
Informáciu predložil štátny tajomník MF SR V. Podstránsky.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 21. septembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.